Edukacja drogą do zwycięstwa?

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! " - zapewne wielokrotnie słyszałeś to od ludzi bardziej obytych. Jedni mówią, że okres nauki jest niesłychany, a inni, że wspominają go jako najokropniejszy czas w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego ustalić, ponieważ odczuwalnie widać, że zdania są podzielone. Każdy po ukończeniu szkoły wystawia osobistą opinię na ten temat. Można zaobserwować, że osoby, które obecnie się uczą często narzekają, zaś z drugiej strony na myśl przychodzą wspomnienia mamy, w których tak bardzo szczęśliwie wspomina czasy spędzone w szkolnej ławce. Wydaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich nastawienie budziło zachwyt. Zdarzały się oczywiście wyjątki. W tych czasach też są, ale zwykle w przeciwną stronę. Słowo "nauka" jest rozumiana przez każdego w inny sposób. Trzeba na to spojrzeć stronniczo. Niektórzy lekcją nazywają całe swoje życie. Zdobywają mądrość, którą mogą umieścić w poszczególnej dziedzinie, aczkolwiek nie myślą, że jest to za sprawką szkoły. Natomiast są osoby, dla których nauka kojarzy się jedynie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by powiedzieć, że w każdym z tych stwierdzeń jest troszkę słuszności. Nie można zapominać, że ludziom, którzy edukują się, mają dobre wyniki jest swobodniej w życiu, ponieważ dostać się na dobre studia nie jest tak bardzo przystępnie.
Jeżeli ktoś pragnie rozwijać się w kierunku np. medycyny, nauka jest potrzebna, a zdobyta mądrość będzie wtórować przez calutki czas pełnienia swojego zawodu. Żadna pomyłka nie jest dopuszczalna. Osoby, które posiadają problemy z wiedzy, mogą się rozwijać praktycznie. Praca fizyczna dominuje nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do nauki, jako że z biegiem czasu docenią te godziny spędzone na żmudnym powtarzaniu usypiającego materiału na sprawdzian. Streszczając: zdobyta mądrość i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Nauka daje wiele kluczy, a jedynie do nas należy decyzja czy ich użyjemy.
Dodatkowe zasoby: życzenia na wielkanoc oryginalne