Idea utworzenia organizacji windykacyjnej

Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego to wynik długotrwałych prac ekipy fachowców o bogatych osiągnięciach w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. W wyniku badań rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami narastającej pułapki złych długów, powstał koncept przedsięwzięcia, którego tezą było zaproponowanie kompleksowej oferty, zmontowanej z szerokiej palety narzędzi ekonomicznych i operacyjnych, łączącej kompetentne i niestandardowe sterowanie pakietami wierzytelności z doświadczeniem służb i partnerów operacyjnych.
Z własnych doświadczeń twórców przedsiębiorstwa widać, iż małe i słabsze logistycznie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki korporacyjne, spółki parabankowe i zwyczajne korporacje – zmagają się z dużymi kłopotami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych lub jurydycznych rozpocząć walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, nie ograniczając się do łatwej lecz nie bardzo efektywnej procedury sądowej. Nowatorski zestaw produktów i usług, wygenerowany przez specjalistów organizacji i elastycznie adaptowany do oczekiwań klienta, pozwala na sprofilowaną obsługę przedsiębiorstw nie tylko z branży finansowej, ale też organizacji i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległe wierzytelności. W szczególności bardzo dobrze rozumiane są tu potrzeby i indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych.
Odwiedź moją stronę główną: ranking najlepszych środków na odchudzanie