Kiedy masz prawo ubiegać się rekompensaty?

Jeśli wyruszamy pracować do Szkocji, powinno się na początku poznać swoje prawa. Jak się okazuje możemy starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy w Anglii, jeżeli winę ponosi pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, kiedy w miejscu pracy zlekceważone zostały przepisy bezpieczeństwa. Dotyczy to nawet zwykłego potknięcia – da się udowodnić, że przełożony nie dbał np. o właściwy system sprzątania. Jak postępować podczas wypadku w pracy? Trzeba pamiętać, iż o odszkodowanie zawsze powinno się walczyć – nie można obawiać się straty pracy lub innych konsekwencji. Na ubieganie się o zadośćuczynienie mamy 3 lata od czasu wypadku. Możemy zatem poczekać chwilę i sprawdzić, w jaki sposób rozwinie się sytuacja. Jeśli szef wyrzuci z pracy osobę po wypadku w wyniku wszczęcia procesu odszkodowawczego, powinna ona ubiegać się również o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie – jeśli pracowała w danym miejscu dłużej niż 12 miesięcy.
Każdy wypadek trzeba zgłaszać swojemu szefowi i dopilnować, by wpisano go w tzw. książce wypadków (Accident Book). Jeśli w zakładzie pracy nie ma takiej książki, trzeba spisać wszystkie informacje dotyczące wypadku w dwóch kopiach i jedną przekazać pracodawcy. Następnym krokiem jest konsultacja u lekarza. Jeśli wypadek nie był tak poważny, aby wzywać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samemu do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie lekarz zapisze nasze obrażenia w historii medycznej – to konieczność, aby móc domagać się zadośćuczynienia. Wypadek w miejscu pracy – co nam przysługuje? Jeżeli z powodu odniesionych w wypadku obrażeń musimy wziąć wolne od pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić nam tak zwane Statuory Sick Pay. W zależności od rozległości obrażeń, możemy również wystąpić o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie możemy wrócić do pracy. Każdy przypadek jest rozważany indywidualnie – proste sprawy mogą być rozwiązane po 6-8 miesiącach, z kolei trudniejsze trwają znacznie dłużej. Najczęściej potrzeba ok. 12-18 miesięcy, aby wszystko mogło się wyjaśnić. Kwota rekompensaty może być poddana negocjacjom pomiędzy wybranym przez nas prawnikiem a zakładem ubezpieczeniowym pracodawcy.
Udostępnione z:: http://odszkodowanieuk.co.uk